Cookie- och integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du ta bort dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utförligt beskrivit vilken information som samlas in, deras syften och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är alla typer av information som på något sätt kan härledas till dig. När du använder vår webbplats samlar och behandlar vi en rad sådana uppgifter. Det sker till exempel vid vanlig tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller genomför köp via webbplatsen.
Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger informationen behandlas även: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med skapandet av inloggning eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter av misstag eller olagligt raderas, offentliggörs, går förlorade, förstörs eller blir kända för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonser som är mest troliga att vara relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar samt kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, såsom att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringstid

Uppgifterna lagras under den tid som är tillåten enligt lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrund för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment m.m. lämnas ut till tredje parter i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som avses i avsnittet om ”Cookies” nedan. Informationen används för riktad annonsering.
Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar endast information på våra vägnar och får inte använda dem för egna syften.
Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post m.m. sker endast om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot att information används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att information om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: info@evarto.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Cookies

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:
Evarto ApS
Klamsagervej 12, 1. sal, 8230 Åbyhøj, Danmark
CVR: 41437235
E-post: info@evarto.se
Tel: +45 20 66 36 91

Jag hjälper dig gärna att hitta rätt ställe för ditt event.

Peter Brinch JohansenCustomer success manager

Börja din sökning och hitta den perfekta platsen för ditt nästa evenemang.